+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

اختلالات شخصیت چیست؟

شخصیت، طرز تفکر، احساس و رفتاری است که فرد را از سایر افراد متمایز می کند. شخصیت یک فرد.تحت تأثیر تجربیات، محیط (محیط اطراف، موقعیت های زندگی) و ویژگی های موروثی است. شخصیت یک فرد معمولاً در طول زمان ثابت می ماند. اختلالات شخصیت شیوه ای از تفکر، احساس و رفتار هستند که از انتظارات فرهنگ منحرف می شوند، باعث ناراحتی یا مشکلاتی در عملکرد می شوند و در طول زمان ادامه می یابند.

۱۰ نوع خاص از اختلالات شخصیت وجود دارد. اختلالات شخصیت الگوهای رفتاری و تجربیات درونی بلندمدتی هستند.که به طور قابل توجهی با آنچه انتظار می رود متفاوت است. الگوی تجربه و رفتار از اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع شده و باعث ناراحتی یا مشکلاتی در عملکرد می‌گردد. بدون درمان، اختلالات شخصیت می توانند طولانی مدت باشند. اختلالات شخصیت حداقل بر دو مورد از این زمینه ها تأثیر می گذارد:

  • طرز تفکر در مورد خود و دیگران
  • شیوه واکنش احساسی
  • شیوه ارتباط با افراد دیگر
  • شیوه کنترل رفتار شخص

انواع اختلالات شخصیت

شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی:

الگوی نادیده گرفتن یا نقض حقوق دیگران. فرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی ممکن است با هنجارهای اجتماعی.مطابقت نداشته باشد، ممکن است.مکرراً دروغ بگوید یا دیگران را فریب دهد یا ممکن است به صورت تکانشی عمل کند.

اختلال شخصیت اجتنابی:

الگویی از کمرویی شدید، احساس بی کفایتی و حساسیت شدید به انتقاد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی ممکن است تمایلی.به درگیر شدن با افراد نداشته باشند، مگر اینکه مطمئن باشند مورد علاقه آن‌ها هستند. این افراد ممکن است درگیر انتقاد یا طرد شدن باشند، یا ممکن است خود را به اندازه کافی خوب ندانند یا از نظر اجتماعی احساس ناتوانی کنند.

اختلال شخصیت مرزی:

الگویی از بی ثباتی در روابط شخصی، احساسات شدید، خودانگاره ضعیف و تکانشگری. یک فرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی ممکن است.برای اجتناب از رها شدن سعی زیادی کند، تلاش های مکرر خودکشی، نشان دادن عصبانیت. شدید نامناسب و یا داشتن احساس پوچی مداوم امکان پذیر است.

شخصیت وابسته

اختلال شخصیت وابسته:

الگویی از نیاز به مراقبت و رفتار مطیع و چسبنده. افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته ممکن است در تصمیم گیری های روزانه بدون اطمینان از جانب دیگران مشکل داشته باشند یا ممکن است به دلیل ترس از ناتوانی در مراقبت از خود، در تنهایی احساس ناراحتی یا درماندگی کنند.

 
اختلال شخصیت هیستریونیک:

الگویی از احساسات افراطی و توجه‌طلبی بیش از حد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت هیستریونیک ممکن است زمانی که در مرکز توجه نیستند احساس ناراحتی کنند، ممکن است از ظاهر فیزیکی خود برای جلب توجه استفاده کنند یا احساسات به سرعت در حال تغییر و اغراق آمیز داشته باشند.

اختلال شخصیت خودشیفته:

الگویی از نیاز به تحسین و عدم همدلی با دیگران. یک فرد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته.ممکن است احساس خودبزرگ بینی، استحقاق، سوء استفاده از دیگران یا عدم همدلی داشته باشد.

شخصیت وسواسی اجباری

اختلال شخصیت وسواس اجباری:

الگویی از مشغولیت به نظم، کمال و کنترل. یک فرد مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی-اجباری ممکن است.بیش از حد بر جزئیات یا برنامه‌ها متمرکز باشد، ممکن است بیش از حد کار کند و برای اوقات فراغت یا دوستان خود وقت کمی بگذارد، یا ممکن است در اخلاق و ارزش های خود انعطاف ناپذیر باشد. (این همان اختلال وسواس فکری جبری نیست.)

اختلال شخصیت پارانوئید:

الگویی از مشکوک بودن به دیگران و بدبینی یا کینه توز بودن نسبت به آن‌ها. افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید اغلب تصور می کنند.که مردم به آنها آسیب می رسانند یا آنها را فریب می‌دهند و به دیگران اعتماد نمی کنند یا به آنها نزدیک نمی شوند.

اختلال شخصیت اسکیزوئید:

جدا شدن از روابط اجتماعی و ابراز احساسات کم. فرد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید.معمولاً به دنبال روابط نزدیک نیست،.تنها بودن را انتخاب می کند و به نظر می رسد که به تمجید یا انتقاد دیگران اهمیتی نمی دهد.

شخصیت اسکیزوتایپال

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال:

الگوی ناراحتی بسیار در روابط نزدیک، داشتن تفکر تحریف شده و رفتار غیرعادی. فرد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ممکن است باورهای عجیب و غریب یا رفتار و گفتار عجیب داشته باشد و یا ممکن است دچار اضطراب اجتماعی بیش از حد باشد. تشخیص اختلال شخصیت مستلزم آن است که یک متخصص سلامت روان به الگوهای بلندمدت عملکرد و علائم نگاه کند. تشخیص معمولاً در افراد ۱۸ ساله یا بالاتر انجام می شود. برای افراد زیر ۱۸ سال معمولاً اختلالات شخصیتی تشخیص داده نمی شود زیرا شخصیت آن‌ها هنوز در حال رشد است. در برخی از موارد ممکن است افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی، خود مشکلی را تشخیص ندهند. همچنین، افراد ممکن است بیش از یک اختلال شخصیت داشته باشند. تخمین زده می شود که ۹ درصد از بزرگسالان ایالات متحده حداقل یک اختلال شخصیت دارند.

 

منبع: https://psychiatry.org