+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟

 

اختلال شخصیت اجتنابی (AVPD) یک الگوی رفتاری پایدار همراه با بازداری اجتماعی، احساس بی کفایتی و حساسیت به طرد شدن.است که باعث ایجاد مشکلاتی در موقعیت های کاری و روابط می‌شود.

 

این اختلال با کمرویی و حساسیت شدید نسبت به.انتقاد دیگران مشخص.شده و به عنوان اختلال شخصیت خوشه c یا اختلال شخصیتی مضطرب و بیمناک.شناخته می‌شود.(برای مطالعه بیشتر درمورد اختلال شخصیت به این لینک مراجعه کنید.)

 

اختلال شخصیت اجتنابی (AVPD) اغلب با سایر شرایط سلامت روان مانند اختلالات اضطرابی، به ویژه اختلال اضطراب.اجتماعی همراه است. افراد مبتلا به این اختلال الگوی اجتنابی را به دلیل ترس از طرد شدن یا عدم تایید نشان.می‌دهند که آن را تجربه بسیار دردناکی می‌دانند. این اختلال حدود ۲٫۵ درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار.می‌دهد و تعداد مردان و زنان مبتلا تقریباً برابر است.

 

علائم اختلال شخصیت اجتنابی

 

در زیر لیستی از علائم رایج مرتبط با.اختلال شخصیت اجتنابی آمده.است:

 

 •     نیاز به محبوبیت
 •     آنهدونیا (عدم لذت در فعالیت‌ها)
 •     اضطراب از سخن نادرست یا انجام کار اشتباه
 •     اضطراب در موقعیت های اجتماعی
 •     اجتناب از تعارض (تلاش برای راضی نگه داشتن مردم)
 •     اجتناب از تعامل در محیط های کاری یا رد کردن تبلیغات برای پیشرفت
 •     اجتناب از روابط صمیمانه یا به اشتراک گذاشتن احساسات
 •     اجتناب از تصمیم گیری
 •     اجتناب از موقعیت ها به دلیل ترس از طرد شدن
 •     اجتناب از موقعیت ها یا رویدادهای اجتماعی
 •     به راحتی از انتقاد یا عدم تایید صدمه می بینید
 •     خودآگاهی افراطی
 •     عدم برقراری تماس اجتماعی
 •     حالت هراسان و عصبی
 •     احساس بی کفایتی
 •     حساسیت به ارزیابی منفی
 •     عدم قاطعیت
 •     عدم اعتماد به دیگران
 •     عزت نفس پایین
 •     تفسیر نادرست موقعیت های خنثی به عنوان منفی
 •     بدون دوستان نزدیک/بدون شبکه اجتماعی
 •     انزوای فردی
 •     بازداری اجتماعی
 •     تمایلی به ریسک کردن یا امتحان کردن چیزهای جدید ندارد
 •     خود را از نظر اجتماعی ناتوان یا پست تلقی می کند
 •     مراقب نشانه های عدم تایید یا طرد باشید

 

تشخیص

 

تشخیص اختلال شخصیت اجتنابی تنها توسط یک متخصص بهداشت روان آموزش دیده بر اساس.معیارهای مشخص شده در راهنمای تشخیصی و آماری.اختلالات روانی (DSM-5) انجام می شود. در حالی که یک پزشک خانواده می تواند اولین.نقطه تماس برای تشخیص باشد، پزشک باید برای تشخیص شما را به یک روانشناس، روانپزشک یا سایر متخصصان سلامت روان ارجاع دهد.

 

اختلال شخصیت اجتنابی معمولاً.در بزرگسالان تشخیص داده.می‌شود، زیرا شخصیت کودکان هنوز در حال رشد است و رفتارهایی مانند.کمرویی می‌تواند تجربیات عادی در دوران کودکی باشد که بعداً از بین می‌رود.

 

طبق DSM-5، فرد باید الگوی ثابتی از اجتناب از تماس اجتماعی، حساسیت بیش از.حد نسبت به طرد و انتقاد و احساس ناکافی بودن داشته.باشد که حداقل.با چهار معیار زیر نشان داده.می‌شود:

 

 •     اجتناب از فعالیت های شغلی شامل تماس اجتماعی قابل توجه به دلیل ترس از انتقاد، عدم تایید یا طرد شدن
 •     عدم تمایل به درگیر شدن با دیگران مگر اینکه مطمئن باشید که آن‌ها شما را دوست خواهند داشت
 •     خودداری از روابط صمیمانه به دلیل ترس از تمسخر یا تحقیر شدن
 •     اشتغال ذهنی به انتقاد یا طرد در موقعیت های اجتماعی
 •     بازداری در موقعیت های اجتماعی جدید به دلیل احساس بی کفایتی
 •     احساس ناتوانی اجتماعی، غیرجذاب بودن، یا حقارت نسبت به دیگران
 •     تردید برای ریسک کردن یا انجام کارهای جدید به دلیل ترس از خجالت

علل

 

تصور می شود که علل اختلال شخصیت.اجتنابی شامل عوامل ژنتیکی، محیطی، اجتماعی و روانی است. سوء استفاده عاطفی، انتقاد، تمسخر، یا عدم محبت و عدم مراقبت از سوی والدین یا مراقب در دوران.کودکی ممکن است در صورت وجود عوامل دیگر منجر به ایجاد این اختلال شخصیت شود. طرد شدن توسط همسالان.ممکن است به طور مشابه یک عامل خطر باشد.

 

اغلب، افراد مبتلا به این اختلال در کودکی بسیار خجالتی هستند و با افزایش سن از این کمرویی آن‌ها کاسته.نمی‌شود.

 

سازگاری

 

یکی از اولین گام ها در بهبود کیفیت زندگی با اختلال.شخصیت اجتنابی، شناخت علائم است. با درک علائم خاص خود، می توانید بهتر با درمانگر خویش.برای یافتن راه هایی به منظور دور زدن علائم.اقدام کنید.

 

دوستان و خانواده را نیز در درمان خود.در نظر بگیرید تا آن‌ها درک بهتری از مشکلی که دارید و روش کمک.به شما، داشته.باشند.

 

خودمراقبتی نیز ضروری است، از جمله یافتن مهارت های مقابله ای سالم که از روی آوردن شما به مواد مخدر یا الکل، سیگار کشیدن، پرخوری یا آسیب رساندن به خود در زمان.سختی جلوگیری می کند.

 

منبع: https://www.verywellmind.com/avoidant-personality-disorder-4172959