+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

اختلال شخصیت خودشیفته (NPD)

این علائم اختلال شخصیت خودشیفته (NPD) توسط راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) ایجاد شده است. این کتاب راهنمایی است که متخصصان سلامت روان از آن به عنوان مرجع طبقه بندی برای تشخیص دقیق استفاده می کنند.

همه افراد دارای شخصیت خودشیفته این علائم را به یک میزان یا شدت ندارند، اما پنج مورد از آن‌ها باید در طول زمان و در موقعیت های مختلف وجود داشته باشند تا تشخیص اختلال شخصیت خودشیفته داده شود.

بزرگ نمایی و خود بزرگ بینی

اغراق اغلب مبنای خودبزرگ‌بینی است. این بدان معنی است که افراد مبتلا به NPD تمایل دارند که احساس خودبزرگ‌بینی داشته باشند. آن‌ها ممکن است خود را قدرتمندتر، باهوش‌تر، تواناتر و جذاب‌تر از آن چه واقعا هستند، تصور کنند و به طور کلی خود را بهتر از سایر افراد بدانند.

بدلیل این حس برتری، شخصی با شخصیت خودشیفته ممکن است در مورد دستاوردها، مهارت ها و استعدادهای خود اغراق کند یا دروغ بگوید.

برای برخی از افراد مبتلا به NPD، این حس برتری در نحوه رفتار آن‌ها مشهود نیست. برخی ممکن است خجالتی یا گوشه گیر باشند، اما هنوز هم قاطعانه معتقد هستند که در یک یا چند جنبه نسبت به افراد دیگر برترند.

توهم کمال و برتری

افراد با شخصیت خودشیفته ممکن است دائماً در مورد داشتن قدرت، هوش، زیبایی، پذیرش یا عشق نامحدود خیال پردازی کنند. آن‌ها اغلب معتقدند که بیش از دیگران سزاوار این موارد هستند.

حس خاص و منحصر به فرد بودن

افراد مبتلا به NPD ممکن است نیاز به ابراز این مسئله داشته باشند که در مقایسه با دیگران چقدر خاص و منحصر به فرد هستند.

این موضوع، آن‌ها را به این باور می رساند که فقط توسط افراد و گروه های خاص و منحصر به فرد دیگر قابل درک هستند یا با آن‌ها ارتباط برقرار می کنند.

اگر کسی آنها را “درک” نمی کند، به این دلیل است که آن‌قدر باهوش، خاص یا منحصر به فرد نیست.

نیاز به تحسین و توجه

افراد با شخصیت خودشیفته ممکن است نیاز دائمی به تحسین و تمجید داشته باشند. آن‌ها ممکن است به طور مداوم دنبال توجه باشند و هیچ شکلی از انتقاد را نپذیرند.

افراد خودشیفته از دیگرانی که فکر نمی کنند آن‌ها استثنایی هستند ناراحت می‌شوند.

احساس استحقاق قوی

ممکن است فرد مبتلا به NPD متقاعد شود که سزاوار رفتار ویژه است و حق برخورداری از تمام امتیازات موجود را دارد.

به طور مشابه، افراد مبتلا به NPD ممکن است معتقد باشند که همه باید انتظارات و خواسته‌های آن‌ها را براورده کنند.

تمایل به استثمار دیگران

تاکتیک هایی برای سواستفاده و استثمار دیگران در بسیاری از افراد با شخصیت خودشیفته رایج است. یعنی آن‌ها ممکن است از دیگران برای رسیدن به اهداف خود سوء استفاده کنند زیرا بیش از هر چیز دیگری به منفعت شخصی خود اهمیت می‌دهند.

افراد مبتلا به NPD همچنین ممکن است از استراتژی‌هایی مانند دروغ بستن به دیگران برای پیشرفت استفاده کنند.

در بسیاری از موارد، وقتی فرد مبتلا به NPD احساس کند که نیازهایش برآورده نشده است، یا کسی آن طور که انتظار دارد با او رفتار نمی‌کند، با بی‌رحمی واکنش نشان خواهد داد.

عدم همدلی

ممکن است فردی با NPD نتواند با نیازهای دیگران ارتباط برقرار کند یا خود را به جای دیگران بگذارد. این یکی از دلایل اصلی رفتارهای ظالمانه و استثمارگرانه‌ی آن‌هاست.

این فقدان همدلی (می‌توانید راجع به همدلی در این مقاله بخوانید) ممکن است به عنوان خودخواهی، بی اعتنایی و عدم شفقت نسبت به آنچه که دیگران تجربه می کنند یا احساس می کنند نیز نشان داده شود.

حسادت و بی اعتمادی

افراد مبتلا به این اختلال شخصیت معمولاً بر این باورند که دیگران با آن‌ها رقابت می کنند یا به آن‌ها حسادت می‌ورزند. به همین ترتیب، آن‌ها هم با دیگران رقابت کرده یا نسبت به دستاوردهای آن‌ها حسادت می‌کنند.

تکبر و تحقیر

برخی از افراد با شخصیت خودشیفته ممکن است دیگران را بی ارزش، مضحک یا حقیر بدانند. این باور می‌تواند آن‌ها را به سمت تکبر و تحقیر سوق دهد.

خودشیفتگی آشکار در مقابل خودشیفتگی پنهان

امروزه می‌دانیم که سطوح و انواع مختلفی از خودشیفتگی وجود دارد. به طور کلی، کارشناسان بر دو نوع مختلف از NPD تمرکز می کنند.

خودشیفتگی آشکار

این زیرگروه خودشیفتگی، شناخته شده تر است و عمدتاً با نگرش ها و رفتارهایی مشخص می شود که عبارتند از:

 • مغرور
 • پرمدعا
 • سلطه جو
 • خودنما
 • پرخاشگر
 • از خود مطمئن

خودشیفتگی پنهان

این زیرگروه دیگر از خودشیفتگی به افرادی اشاره دارد که نگرش ها و رفتارهایشان بیشتر به شرح زیر است:

 • مضطرب
 • بیش از حد حساس است، به ویژه در مورد انتقاد
 • احساس ناامنی
 • تدافعی
 • افسرده
 • گوشه گیر

حتی اگر این نوع خودشیفتگی کمتر آشکار باشد، فرد مبتلا به خودشیفتگی پنهان همچنان رفتارهای خود شیفته نشان می دهد. این فرد مخفیانه اعتقاد دارد که برتر از دیگران است و توانایی کمتری برای قرار دادن خود به جای دیگران دارد.

منبع: https://psychcentral.com/disorders/narcissistic-personality-disorder#symptoms