+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
مراحل برگزاری سنجش mmpi2rf راهنمای برگزاری سنجش

۱٫ مطالعه راهنمای برگزاری سنجش

۲٫ ورود به صفحه برگزاری سنجش و ثبت نام

۳٫ دریافت کد اختصصاصی ۱۶ رقمی محرمانه توسط پیام کوتاه یا ایمیل ارسالی

۴٫ ورود مجدد برای تایید با کد ۱۶ رقمی دریافتی از طریق کلیدورود آزمودنی

۳٫ پرداخت هزینه سنجش از درگاه بانکی / استفاده از کوپن تخفیف

۴٫ انجام عملیات سنجش (پاسخ به ۳۳۸  پرسش با پاسخ های ترجیحا بله / خیر)

۵٫ درصورتی که حین انجام سنجش نیاز به وقت دارید، لطفا از بالای صفحه برگزاری، دکمه خروج از سنجش را کلیک کنید. اطلاعات تا همان مرحله ذخیره می شود.

۶٫ با کد ۱۶ رقمی، از صفحهورود آزمودنیمجدد به صفحه برگزاری سنجش باز خواهید گشت و از مرحله آخر، ادامه خواهید داد.

۷٫ پس از اتمام سنجش، نمودار پروفایل نیم رخ ها، برای آزمودنی، قابل دانلود می باشد.

۸٫ فایل پروفایل یا کد ۱۶ رقمی خود را به متخصص مشاور و روان درمانگر خود داده تا ایشان بتواند به تفاسیر سنجش، دسترسی داشته باشد.

۹٫ درصورت صلاحدید و تایید متخصص یا مدیر سایت _جهت تایید روایی سنجش_ شما ملزم به باز پاسخ برخی پرسش ها خواهید شد که پس از اطلاع رسانی، وارد صفحهاصلاح سنجششده و با کد ۱۶ رقمی خود، مبادرت به پاسخ مجدد کنید. (تنها یک مرتبه فرصت اصلاح داده می شود.)

۱۰٫ نتیجه نهایی برای شما در قالب فایل پروفایل نیمرخ قابل دسترسی است. ایضا تفاسیر سنجش برای مشاور متخصص و مدیر منابع انسانی سازمان نیز از طریق پنل اختصاصی ایشان قابل دریافت می باشد.

درصورت نیاز با ما مکاتبه کنید یا درخواست خود را ارسال فرمایید. با سپاس