+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

همپوشانی بین ترومای دوران کودکی و عشق بیمارگونه بزرگسالی

 

ترومای دوران کودکی ممکن است یکی از علائم اصلی رفتارهای اجباری نسبت به عشق باشد.

اصطلاح عشق بیمارگونه گاهی برای اشاره به الگوهای رفتاریی در رابطه‌ به کار می‌رود که با تصاویر ایده‌آلی از عشق، نیاز شدید، و اجبارهایی که به سمت شیفتگی یا وسواس به یک یا چند شریک عاشقانه متمایل می‌شوند، مشخص می‌گردد. اغلب الگویی از “وابستگی” به فرد مقابل وجود دارد و در صورت احساس آسیب پذیری عاطفی یا ترس از رها شدن، به راحتی “جدایی” اتفاق می‌افتد.

“اعتیاد به عشق” ، در حال حاضر در DSM به رسمیت شناخته نشده است و کارشناسان همچنان در مورد مشروعیت آن و اینکه آیا می توان آن را واقعاً به عنوان یک “اعتیاد” طبقه بندی کرد، بحث می کنند. اما به نظر می‌زسد مفهوم گسترده تر و غیر بالینی عشق بیمارگونه، برخی از الگوهای رفتاری مشترک با تعدادی از اختلالات شخصیتی و خلقی، از جمله اختلال شخصیت مرزی (BPD)، اختلال شخصیت خودشیفته و اختلال دوقطبی دارد.

 

علائم احتمالی عشق بیمارگونه

 

 •     مرزهای ناسازگار یا عدم وجود مرز
 •     ترس عمیق از رها شدن
 •     روابط همزمان یا فواصل کوتاه بین روابط
 •     ترس شدید از تنهایی
 •     تلاش برای تغییر شریک زندگی خود
 •     الگویی از شرکای عاطفی بی‌توجه
 •     مشکلات مربوط به کنترل یا سواستفاده
 •     طرفین رابطه بین نقش‌های ناجی و قربانی در نوسان هستند، که می تواند در داخل رابطه تغییر کند
 •     بازی های روانی یا احساسی که برای کنترل یا شرم استفاده می شود
 •     وقتی در یک رابطه نیستید احساس بی ارزشی می‌کنید
 •     بی ثباتی عاطفی شدید در زمانی که در یک رابطه نیستید
 •     رفتار وابسته (نیاز دائمی به تماس با همسر، انجام همه کارها با هم، جلب رضایت همسر و غیره)
 •     ترجیح نیازهای شریک زندگی بر نیازهای خود

 

رابطه بین رفتارهای عاشقانه مشکل ساز، تروما و اعتیاد

 

رفتارهای اجباری و ناسالم حول رابطه جنسی یا عشق همیشه با آسیب های اولیه در کودکی همراه نیست. با این حال، تجربیات آسیب‌زا می‌توانند نحوه نگرش فرد به جهان، ارتباط با دیگران و نحوه دیدن خودش را شکل دهند.

اگر فرد در  محیطی پر از هرج و مرج یا غیرقابل پیش بینی بزرگ شود، ممکن است در شرایط آشفتگی عاطفی احساس راحتی کند. اگر الگوهای رفتاری ناسالم در کار باشند، معمولاً می بینیم که افراد شریکی را انتخاب می‌کنند که با آسیب های اولیه آن‌ها مطابقت دارد. این امر به ویژه در رفتار خود ویرانگری دیده می شود، جایی که فرد یک رابطه سالم را به هم می‌زند تا وارد رابطه‌ سمی شود که از نظر او «امن» است.

رفتارهای اجباری، اختلالات مصرف مواد و آسیب های دوران کودکی اغلب با هم رخ می دهند. تمایل به رفتارهای اجباری ممکن است به دلیل تأثیر آن‌ها بر مسیرهای پاداش مغز باشد. برای مثال، بازی‌های ویدیویی اجباری یا اعتیاد به قمار ممکن است به‌طور مثبت و منفی برای فرد تقویت‌کننده باشد – که هم یک سرخوشی لحظه‌ای (تقویت مثبت) و هم یک فرار موقت از درد عاطفی (تقویت منفی) را ایجاد می‌کند.

 

اعتیاد به عشق

 

الگوی مشابهی را می توان در رفتار ناسالم مرتبط با عشق نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال، اخیرا یک مطالعه افرادی را که رفتار به اصطلاح «اعتیاد به عشق» داشتند با افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد مقایسه کرد و نشان داد که در هر دو گروه مناطق دوپامینرژیک مغز فعال‌شد و آن‌ها احساس سرخوشی، ولع مصرف، افزایش تحمل، وابستگی، کناره گیری و عود را تجربه کردند. انتقال‌دهنده‌های عصبی و هورمون‌هایی مانند دوپامین سروتونین، اکسی توسین و وازوپرسین آزاد می‌شوند که می‌توانند الگوی رفتار اجباری را برای حفظ این احساسات تحریک کنند. این‌ها می‌تواند شامل رفتار وسواسی یا نیاز باشند.

ریشه رفتارهای ناسالم مرتبط با عشق، اغلب آسیب های رشدیی هستند که در آن‌ها برای برقراری یا حفظ روابط سالم کمبودهایی وجود داشته است. در عوض، زخم‌هایی از دلبستگی هسته‌ای مانند خیانت، طرد شدن، بی‌اعتباری، شرم یا رها شدن از سوی یک مراقب اصلی، اغلب کاتالیزور الگوهای بزرگسالی بعدی پیرامون صمیمیت و عشق می‌شوند. در نتیجه، کسانی که سبک دلبستگی ناایمن دارند، اغلب درگیر روابط عاشقانه بدون توجه به پرچم قرمز یا علائم هشدار خواهند شد.

مانند هر الگوی رفتاری اجباری و ناسالم یا اعتیاد شناخته شده، مفهوم «عشق بیمارگونه» را شاید بتوان به بهترین شکل به عنوان «یک مثقال لذت در برابر یک کیلو درد» درک کرد. و مانند هر رفتار مشکل‌زا، برای درمان مستلزم اعتراف به وجود مشکل است. درصورتی که شما یا اطرافیان نیز با این مشکل درگیر هستید، یک درمانگر بالینی مطلع از تروما می‌تواند به شما کمک کند الگوهای سالم‌تری را در مورد عشق یاد بگیرید.

 

منبع: psychologytoday.com