+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

 

اطلاعات پایه MMPI-3

 

– نویسندگان آزمون: یوسف بن پورات، Ph.D.، و آکه تلگن، Ph.D.

 

– ناشر: انتشارات دانشگاه مینه سوتا

 

– توزیع کننده: Pearson Assessments

 

– تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

 

– اجرا: رایانه، سی دی، یا کاغذ و مداد

 

– طول: ۳۳۵ مورد درست-غلط

 

– زمان اجرا: ۳۵-۵۰ دقیقه

 

– حداقل سطح لازم برای خواندن: کلاس پنجم

 

– سن: ۱۸ سال به بالا

 

– تعداد مقیاس‌ها : ۵۲

 

– گروه هنجار: این سنجش برای اولین بار از اواسط دهه ۱۹۸۰ به روز شده است. نمونه هنجاری MMPI-3 شامل ۸۱۰ مرد و ۸۱۰ زن ۱۸ سال و بالاتر از جوامع مختلف در سراسر ایالات متحده است.

(برای اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه کنید.)

 

مقیاس‌های MMPI-3

۳۳۵ مورد MMPI-3 از ۵۲ مقیاس تشکیل شده است.

مقیاس‌های اعتبار

مقیاس‌های مرتبه بالاتر (H-O)

مقیاس‌های بالینی بازسازی شده (RC)

مقیاس‌های جسمانی/شناختی

مقیاس‌های درونی سازی

مقیاس‌های برونی سازی

مقیاس‌های بین فردی

مقیاس‌های پنج‌گانه آسیب شناسی روانی شخصیت (PSY-5)

 

مقیاس های اعتبار

 

 • CRIN

ناهمسانی پاسخ‌های ترکیبی

 • VRIN

ناهمسانی پاسخ‌های متغیر

 • TRIN

ناهمسانی پاسخ‌های واقعی

 • F

پاسخ‌های نامتداول

 • Fp

پاسخ‌های آسیب‌شناسی روانی نامتداول

 • Fs

پاسخ‌های جسمانی نامتداول

 • FBS

مقیاس اعتبار علائم – شکایات جسمی و شناختی نامتداول

 • RBS

مقیاس سوگیری پاسخ

 • L

فضیلت های غیر معمول

 • K

صحت سازگاری

 

مقیاس‌های مرتبه بالاتر(H-O)

 

 • EID

بدکارکردی عاطفی / درونی‌سازی کردن – مشکلات مرتبط با خلق و خو و عاطفه

 • THD

بدکارکردی عملکرد فکری – مشکلات مرتبط با تفکر آشفته

 • BXD

بدکارکردی رفتاری / برونی سازی کردن- مشکلات مرتبط با رفتار کنترل نشده

 

مقیاس های بالینی بازسازی شده (RC)

 

 • RCd

ضعف روحیه (DEM) – ناراحتی و نارضایتی عمومی

 • RC1

شکایات جسمی (SOM) – شکایات سلامت جسمانی منتشر

 • RC2

هیجانات مثبت پایین (LPE) – عدم پاسخگویی عاطفی مثبت

 • RC4

رفتار ضد اجتماعی (ASB) – قانون شکنی و رفتار غیر مسئولانه

 • RC6

عقاید گزند و آسیب (PER) – باورهای خودارجاعی که دیگران تهدیدآمیز هستند

 • RC7

هیجانات منفی مختل‌کننده (DNE) – اضطراب ناسازگار، عصبانیت، تحریک پذیری

 • RC8

تجارب عجیب و غریب (ABX) – ادراکات یا افکار غیرمعمول مرتبط با بدکارکردی تفکر

 • RC9

فعالیت‌های هیپومانیک (HPM) – بیش فعالی، پرخاشگری، تکانشگری، و بزرگ منشی

 

مقیاس مشکلات خاص (SP) یا مقیاس های جسمانی/شناختی

 

 • MLS

کسالت – احساس کلی ضعف جسمانی، سلامتی کم

 • NUC

شکایات عصب-شناختی – سرگیجه، ضعف، فلج، از دست دادن تعادل و غیره.

 • EAT

نگرانی های مربوط به خوردن – رفتارهای غذایی مشکل ساز

 • COG

شکایات شناختی – مشکلات حافظه، مشکلات تمرکز

 

مقیاس های درونی سازی

 

 • SUI

افکار خودکشی‌گرایی/مرگ – گزارش های مستقیم از افکار خودکشی و تلاش های اخیر

 • HLP

درماندگی/ناامیدی – باور به این‌که نمی توان به اهداف دست یافت یا مشکلات را حل کرد

 • SFD

خودتردیدی – عدم اعتماد به نفس، احساس بی فایده بودن

 • NFC

ناکارآمدی – باور به اینکه شخص در تصمیم‌گیری ناتوان و فردی ناکارآمد است

 • STR

استرس – مشکلات مربوط به استرس و عصبی بودن

 • WRY

نگرانی – نگرانی و مشغله بیش از حد

 • CMP

اجبار – درگیر شدن در رفتارهای اجباری

 • ARX

تجارب مرتبط با اضطراب – چندین تجربه مرتبط با اضطراب مانند فاجعه‌سازی، وحشت، ترس، و افکار مزاحم

 • ANP

تمایل به عصبانیت – به راحتی عصبانی می شوید، نسبت به دیگران بی حوصله می شوید

 • BRF

ترس های محدود کننده رفتار – ترس هایی که به طور قابل توجهی رفتار عادی را مهار می کنند

 

مقیاس های برونی‌سازی

 

 • FML

مشکلات خانوادگی – روابط خانوادگی متعارض

 • JCP

مشکلات سلوک نوجوانی – مشکلات در مدرسه و خانه، دزدی

 • SUB

سوء مصرف مواد – سوء مصرف الکل و مواد مخدر در گذشته یا اکنون

 • IMP

تکانشگری – کنترل ضعیف تکانه و رفتار بدون برنامه ریزی

 • ACT

برانگیختگی – افزایش انگیختگی و سطح انرژی

 • AGG

پرخاشگری – رفتار فیزیکی پرخاشگرانه و خشونت آمیز

 • CYN

بدبینی – باورهای غیر ارجاعی مبنی بر اینکه دیگران بد هستند و نباید به آن‌ها اعتماد کرد

 

مقیاس های بین فردی

 

 • SFI

خود بزرگ شماری – باورهای مربوط به داشتن استعدادها و توانایی های خاص

 • DOM

سلطه‌گری – سلطه جو بودن در روابط با دیگران

 • DSF

عدم پیوندجویی – دوست نداشتن مردم و بودن در کنار آن‌ها

 • SAV

اجتناب اجتماعی – لذت نبردن و اجتناب از رویدادهای اجتماعی

 • SHY

کمرویی – احساس ناراحتی و اضطراب در حضور دیگران

 

PSY-5  (مقیاس‌های  پنج گانه آسیب شناسی روانی و شخصیت)

 

 • AGGR

پرخاشگری – پرخاشگری ابزاری و هدفمند

 • PSYC

روان پریشی‌گرایی – قطع ارتباط با واقعیت

 • DISC

بی قیدی – رفتار تحت کنترل

 • NEGE

هیجانات منفی / روان رنجورگرایی – اضطراب، ناامنی، نگرانی و ترس

 • INTR

درونگرایی / هیجانات مثبت پایین بازنگری شده – عدم مشارکت اجتماعی و لذت نبردن

 

منبع: https://www.upress.umn.edu/test-division/MMPI-3/mmpi-3-refs