+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
تمایز مقیاس های خود اهمیتی و خودتردیدی MMPI-3 چیست؟

تمایز مقیاس های خود اهمیتی و خودتردیدی MMPI-3 چیست؟

پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI) در اوایل دهه ۱۹۴۰ توسعه یافت و نسخه های بعدی آن در میان رایج ترین ابزارهای ارزیابی در روانشناسی باقی ماندند (به بن پورات، ۲۰۱۲؛ مارتین و همکاران، ۲۰۱۵ مراجعه کنید). طول عمر این آزمون تصادفی نیست، زیرا نویسندگان اصلی آن، هاتاوی...
استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی

استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی

استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی (قانونی) – شماره ۱   در این تحقیق، ما مراحل و تاریخچه تکامل ابزارهای MMPI را بررسی کرده.و مبانی تجربی استفاده از آن را با تاکید ویژه بر کاربرد تحقیقات MMPI2RF در ارزیابی‌های سلامت روان پزشکی قانونی (FMHAs) مد نظر قرار داده و...
مقیاس‌های MMPI-3

مقیاس‌های MMPI-3

  اطلاعات پایه MMPI-3   – نویسندگان آزمون: یوسف بن پورات، Ph.D.، و آکه تلگن، Ph.D.   – ناشر: انتشارات دانشگاه مینه سوتا   – توزیع کننده: Pearson Assessments   – تاریخ انتشار: ۲۰۲۰   – اجرا: رایانه، سی دی، یا کاغذ...
MMPI-3

MMPI-3

MMPI-3   MMPI-3 که توسط انتشارات دانشگاه مینه سوتا منتشر.شده است، اولین ویرایش کامل این سیاهه در بیش از ۳۰ سال گذشته است.سیاهه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI) که تقریباً ۸۰ سال پیش معرفی شد، همچنان یکی از پرکاربردترین آزمون های روانشناسی در جهان است. این آزمون شرکت...
راهنمای برگزاری سنجش – MMPI-3

راهنمای برگزاری سنجش – MMPI-3

مراحل برگزاری سنجش mmpi2rf راهنمای برگزاری سنجش ۱٫ مطالعه راهنمای برگزاری سنجش ۲٫ ورود به صفحه برگزاری سنجش و ثبت نام ۳٫ دریافت کد اختصصاصی ۱۶ رقمی محرمانه توسط پیام کوتاه یا ایمیل ارسالی ۴٫ ورود مجدد برای تایید با کد ۱۶ رقمی دریافتی از طریق کلید “ورود...
۴ پله ابزارهای MMPI در گذر زمان! – MMPI-3

۴ پله ابزارهای MMPI در گذر زمان! – MMPI-3

MMPI در سال ۱۹۳۷ روانشناسان شروع به توسعه ابزاری به اسم MMPI برای استفاده در بخش روانپزشکی در بیمارستان دانشگاه مینه سوتا کردند که آن را.«به عنوان یک کمک عینی در کار معمول روانپزشکی بیماران بزرگسال و روشی برای تعیین وخامت شرایط توصیف کردند» (دالستروم، ۱۹۷۲،ص۴). آزمون...