+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

 

سیاهه MMPI

سیاهه MMPI

سیاهه MMPI از مهمترین سیاهه های سنجش شخصیت آسیب شناسی بالینی بوده است و بیش از ۱۰۰۰۰ منبع تحقیق درباره آن منتشر شده است. بدین سان، MMPI علاوه بر کاربرد مفید بالینی،مقدار زیادی از ادبیات تحقیق را به راه انداخته و اغلب به عنوان یک ابزار اندازه گیری در مطالعات تحقیقی به کار رفته است.این سیاهه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا را می‌توان یکی از مهمترین و معتبرترین ابزارهای سنجش شخصیت دانست. این سیاهه (مجموعه پرسش های چند وجهی) در سال ۱۹۴۳ به وسیله هاتاوی و مک کنیلی در دانشگاه مینه سوتا ساخته شد و بیش از هر ابزار دیگری در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت روانی مورد استفاده قرار گرفت و مشوق بسیاری از پژوهش‌های علمی شده است.

این سیاهه چند وجهی، در فرم اصلی خود دارای ۵۵۶ سوال است و زمان لازم برای اجرای آن حدود یک ساعت می‌باشد. از آنجا که اجرای این فرم بسیار مشکل بود فرم‌های کوتاه‌تری از آن تهیه شد که کمترین آن فرم ۷۱ سوالی می‌باشد که در سال ۱۹۶۸ دکتر کینی کان آن را تنظیم کرده و پس از انجام کارهای آماری قابلیت تشخیصی آن تایید شد. mmpi را می‌توان هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی اجرا نمود. فرم‌های گوناگون این پرسشنامه را می‌توان در گروه‌های سنی بالاتر از ۱۶ سال و یا افرادی که حداقل دارای ۸ کلاس تحصیلات هستند، اجرا کرد.

هدف از اجرای  mmpi 

ادامه مطلب هدف از اجرا

هدف از اجرای  mmpi  این ابزار سنجش روانی نقش مهمی در تعیین مشکلات اجتماعی، شخصی و رفتاری در بیماران روانی دارد و اطلاعات با ارزشی در جهت تشخیص و درمان بیماران در اختیار روانپزشک می‌گذارد ولی به دنبال کشف بیماری روانی نمی‌باشد. هدف از اجرای این تست شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده بوده و ویژگی‌های شخصیتی فرد را مشخص می‌کند. کاربردها: در موارد استخدام مشاغل خاص و مهم، ازدواج و مسائل خانوادگی و همچنین آسیب شناسی رفتاری و روانی می‌باشد.  mmpi یک ابزار تخصصی است و برای افرادی که دچار آسیب شخصیت و مشکلات روان شناختی هستند ساخته شده و نتایج به دست آمده در مورد افراد بهنجار و عادی کاربرد کمتری دارد. 

نمره‌ گذاری آزمون بالینی و شخصیت mmpi2

ادامه مطلب نمره گذاری

نمره‌ گذاری تست شخصیت mmpi2

نمره‌گذاری این پرسشنامه در دو دسته از مقیاس‌ها صورت می‌گیرد. یک دسته مقیاس‌های روایی را شامل می‌شود که قبل از تفسیر و نمره‌گذاری مقیاس‌های بالینی نمره‌گذاری و تفسیر می‌شود. مقیاس‌های روایی شامل مواردی است که احتمال اینکه فرد به برخی از سوالات دروغ گفته باشد یا جنبه‌های دفاعی به خود گرفته باشد را مشخص می‌کند. همچنین با استفاده از برخی میزان‌های این مقیاس می‌توان تعیین کرد که آیا فرد در طول پاسخدهی به آزمون تلاش داشته خود را بهتر و یا بدتر جلوه دهد؟ بر همین اساس نمرات آزمودنی در مقیاس بالینی نیز مورد تعبیر و تفسیر قرار می‌گیرند.
•مقیاس‌های روایی شامل موارد زیر است:مقیاس (وانمود خوب) دروغ سنجی: فرد تلاش دارد خود را بهتر نشان دهد.مقیاس (وانمود بد): فرد تلاش دارد خود را بدتر نشان دهد.مقیاس (انکار کردن): فرد در طول آزمون حالت تدافعی دارد.•مقیاس‌های بالینی به خصوصیات شخصیتی فرد در ابعاد مختلف می‌پردازد. این مقیاس‌ها در فرم ۷۱ سوالی کاهش پیدا کرده‌اند و مقیاس‌های باقیمانده شامل موارد زیر است:مقیاس HS یا هیپوکندری: به خصوصیت بیماری گونه خود فرد اشاره دارد. کسانی‌ که نمره بالایی در این قسمت می‌گیرند توجه زیادی به مشکلات جسمی خود دارند و اغلب احساس بیماری و ناراحتی می‌کنند، اما در واقع مشکل خاصی ندارند.

مقیاس D یا افسردگی: نمره فرد در این مقیاس میزان افسردگی را نشان می‌دهد.مقیاس Hy یا هیستری: مقدار تمایل فرد به انجام واکنش‌های نمایشی را نشان می‌دهد.مقیاس Pd یا انحراف روانی اجتماعی: میزان واکنش‌های ضد اجتماعی را نشان می‌دهد.مقیاس PT یا ضعف روانی: نشان دهنده خستگی و ضعف روانی است.مقیاس SC یا اسکیزوفرنی: به وجود اختلالات اسکیزوفرنیک یا شبه آن اشاره می‌کند.مقیاس Ma یا شیدایی خفیف: این نتیجه برعکس نتیجه افسردگی است. این افراد شادتر و پرانرژی‌تر از معمول هستند و اگر این حالت اما اگر بیش از اندازه باشد اختلال مانیا یا شیدایی محسوب می‌شود.

تفسیر نتایج mmpi 

ادامه مطلب تفسیر MMPI

تفسیر نتایج mmpi  برای تفسیر کامل mmpi وجود تجربه عملی با افراد و بیماران و اجرای آزمون ضروریست. معمولا با رسم پروفایل و نیمرخ روانی نمرات آزمودنی در مقیاس‌های بالینی و روایی به ترتیب بالاترین نمرات فرد در مقیاس‌های بالینی، تعیین و کدبندی لازم انجام می‌شود. چندین ترکیب مختلف از کدبندی‌ها در تفسیر آزمون mmpi ارایه شده است، ولی مسلم است که تفسیر نهایی تنها با استناد به این رمزها و کدبندی‌ها انجام نمی‌شود و کلیه نمرات فرد در مقیاس‌های بالینی و روانی و شیوه پاسخدهی به آزمون مدنظر قرار می‌گیرد. یادآوری می‌شود بهتر است که نتیجه این آزمون توسط روانشناس بالینی و یا متخصص روانسنجی و در کنار مصاحبه بالینی تفسیر و به کار گرفته شود.