+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

استفاده از MMPI3 در موارد حقوقی (قانونی) – شماره ۱

 

در این تحقیق، ما مراحل و تاریخچه تکامل ابزارهای MMPI را بررسی کرده.و مبانی تجربی استفاده از آن را با تاکید ویژه بر کاربرد تحقیقات MMPI2RF در ارزیابی‌های سلامت روان پزشکی قانونی (FMHAs) مد نظر قرار داده و راه‌هایی را شناسایی می‌کنیم. تصمیمات دادگاه استیناف مربوط به استفاده های پزشکی قانونی از MMPI را بررسی کرده و در عین حال بر نیاز پزشکان پزشکی قانونی برای آشنایی با تحقیقات تجربی (برای راهنمایی استفاده از MMPI3 در FHMA) تاکید میکنیم.

هنجارهای زبان مشارکت های بالقوه مطالعات با استفاده از مقیاس های به روز شده MMPI3 در تحقیقات توصیفی بر روی جمعیت های پزشکی قانونی نیز مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه خواهیم گرفت که وقتی به درستی برای ارزیابی شواهدی مبنی بر پاسخ نامعتبر که ممکن است بر FMHA ها تأثیر بگذارد یا عملکرد روانشناختی مربوط به پاسخگویی به سؤالات ارجاع روانی- قانونی استفاده شود، MMPI3 بر پایه های تجربی محکمی استوار است که می تواند در برابر بررسی های بنیادی ارزیابی های.پزشکی قانونی نقش خود را ایفا کند.

استفاده از ابزار سنجش در پزشکی قانونی

استفاده از ابزار سنجش روانشناختی به عنوان بخشی از ارزیابی‌های سلامت روان پزشکی قانونی (FMHAs) می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را هم برای ارزیاب و هم برای تصمیم‌گیرندگان فراهم کند. در این مقاله، استفاده از یک آزمون روان‌شناختی خاص، پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه‌سوتا-۳ ( ۲۰۲۰ Ben-Porath & Tellegen,) را در این نقش بررسی می‌کنیم.

 

MMPI3

 

MMPI3 جدیدترین نسخه ابزارهای MMPI است. این فهرست از ۳۳۵ آیتم تشکیل شده است تا ارزیابی جامع و کارآمدی از متغیرهای مرتبط بالینی ارائه دهد. ویژگی های کلیدی MMPI3 شامل موارد اصلاح شده، به روز شده و جدیدی است. MMPI3 برای استفاده بزرگسالان در طیف متنوعی از جمله ارزیابی‌های پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است.

این مقاله با مروری کوتاه بر تکامل ابزارهای MMPI آغاز شده و در مراحل بعد، بر اساس مبانی تجربی MMPI3 نکات کلیدی از اطلاعات مورد نیاز توسط ارزیاب‌های سلامت روان پزشکی قانونی را با توجه به استفاده از آزمون، با تاکید بر داده‌های روان‌سنجی که از بکارگیری پرسشنامه شخصیت فرم بازسازی‌شده چند وجهی مینه‌سوتا-۲- MMPI2RF را پشتیبانی می‌کند، مرور می‌کنیم. یافته های تحقیق هنگام تفسیر MMPI3در دو بخش بعدی، کاربردهای مختلف پزشکی قانونی MMPI را بررسی می‌کنیم و برخی از تحقیقات موجود را برای راهنمایی استفاده از MMPI3 در این ارزیابی‌ها ذکر می‌کنیم. در مرحله بعد، شواهد حقوقی در مورد کاربردهای پزشکی قانونی MMPI را با در نظر گرفتن دیدگاه‌های نظری و علمی و قانون مورد بررسی می‌کنیم. در بخش پایانی این مقاله، مفاهیم مرور خود را برای معاینه متقابل و نیاز به تحقیقات بیشتر مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

تاریخچه مختصری از ابزارهای MMPI

 

استارک هاتاوی و جی. چارنلی مک کینلی، توسعه MMPI را در دهه ۱۹۳۰ آغاز کردند. هدف اولیه آن‌ها ایجاد یک سیاهه خود گزارشی برای استفاده در تشخیص.افتراقی هشت اختلال روانپزشکی مربوط به هشت مقیاس بالینی اصلی آزمایش بود. در طی یک دهه مشخص شد که مقیاس‌های بالینی.آن‌طور که در ابتدا در نظر گرفته.شده بود کار نمی‌کنند، زیرا اغلب در میان افرادی که معیارهای تشخیصی اختلال روانی را که.در مقیاس معینی مورد هدف قرار می‌گرفتند، بالا بردن سطح نشان داده می‌شد. بنابراین، پژوهش در عوض به بررسی همبستگی های تجربی مرتبط با مقیاس های بالینی و پیکربندی های.مختلف پروفایل (انواع کد) روی آورد. این رویکرد موفقیت آمیز بود و MMPI به زودی پرکاربردترین معیار خود گزارشی آسیب شناسی روانی شد (به عنوان مثال، لوبین و همکاران، ۱۹۷۱).

 

توسعه MMPI2 چگونه انجام شد؟

 

در اوایل دهه ۱۹۸۰، برای رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد هنجارها.و موارد منسوخ آزمون، و برای گسترش پوشش.محتوای موجودی، ناشر MMPI پروژه‌ای را برای به‌روزرسانی و استانداردسازی مجدد آزمایش راه‌اندازی.کرد.که منجر به توسعه MMPI2 شد (Butcher et. همکاران، ۱۹۸۹). یک نمونه هنجاری بزرگ و نماینده ملی در اواسط دهه ۱۹۸۰ جمع آوری شد. برخی تغییرات در مجموعه آیتم ها ایجاد.شد که توسعه مجموعه جدیدی از مقیاس های محتوا را تسهیل کرد. با این حال، علی‌رغم انتقاد محققان برجسته ارزیابی شخصیت (مانند نورمن، ۱۹۷۲؛ لووینگر، ۱۹۷۲؛ و حتی هاتاوی، ۱۹۶۰، ۱۹۷۲)، مقیاس‌های بالینی اصلی اساساً در MMPI2 تغییری.نکردند.تا پایه تحقیقاتی و آشنایی بالینی حفظ شود. موجودی (بن پورات و سلبوم، ۲۰۲۲).

 

تلاش برای نوسازی MMPI2 و ظهور MMPI2RF

 

 

تلاش‌ها برای نوسازی MMPI2 با معرفی مقیاس‌های بالینی بازسازی‌شده (RC) آغاز شد (Tellegen et al., 2003) و با انتشار MMPI2RF  در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. هدف فرآیند بازسازی، جمع‌آوری اطلاعات بالینی قابل‌توجهی بود که با مجموعه آیتم‌های MMPI2 با مقیاس‌های روان‌سنجی قوی‌تر، به‌روز و کارآمدتر که همچنین به ادبیات معاصر آسیب‌شناسی روانی و شخصیت نگاشت ‌شوند، به دست آورد (بن پورات و تلهگن، ۲۰۲۰).

نمونه هنجاری MMPI2 با یک اصلاح حفظ شد: هنجارهای غیر جنسیتی به جای هنجارهای سنتی مبتنی بر جنسیت، که تفاوت های احتمالی جنسیتی را پنهان می کرد، استفاده شد. MMPI2RF حاصل کارآمدتری بود، متشکل از ۳۳۸ مورد از ۵۶۷ موردMMPI2، با ویژگی‌های روان‌سنجی بهبودیافته، به‌ویژه اعتبار متمایز و مرتبط با مدل‌های معاصر آسیب‌شناسی روانی و شخصیت (Ben-Porath & Sellbom, 2022; Sellbom, 2019). دو موضوعی که در MMPI2RF  مورد توجه.قرار نگرفت، نیاز به به روز رسانی هنجارهای MMPI2 دهه ۱۹۸۰ و محتوای پرسش­‌ها بود. این‌ها اهداف اولیه برای توسعه MMPI3 بودند.

 

MMPI3

 

داده‌های مورد استفاده برای ساخت MMPI3 با یک نسخه توسعه‌یافته از MMPI2RF جمع‌آوری.شد که شامل ۳۳۸ مورد MMPI2RF و سپس ۹۵ مورد آزمایشی.بود که کاندیدای گنجاندن در موجودی تجدیدنظر شده.بودند. از ۳۳۸ مورد MMPI2RF، ۴۳ مورد برای تصحیح ادبیات ناخوشایند یا ساده‌سازی محتوا بازنویسی شدند. تحقیقاتی که در کتابچه راهنمای فنی MMPI3 توضیح داده شده است، قابلیت مقایسه روان‌سنجی این موارد و همتایان MMPI2RF آن‌ها را نشان می‌دهد. قرار دادن ۳۳۸ آیتم MMPI2RF ابتدا در جزوه ۴۳۳ موردی MMPI2RF-EX، امکان مدیریت این نسخه را در تنظیمات کاربردی فراهم کرد. نمونه‌ها و روش‌های مورد استفاده برای توسعه MMPI3 در کتابچه راهنمای فنی آزمون (Ben-Porath & Tellegen, 2020) و ۵۲ مقیاس به‌دست‌آمده در کتابچه راهنمای MMPI3 برای مدیریت، امتیازدهی و تفسیر توضیح داده شده است (بن پورات و تلگن، ۲۰۲۰). برای مطالعه بیشتر در مورد مقیاس‌های MMPI3 روی این لینک کلیک کنید.

 

هنجاریابی  MMPI3

 

از MMPI2RF-EX برای جمع آوری داده ها برای توسعه دو نمونه هنجاری جدید MMPI3 استفاده.شد. کتاب راهنمای تفسیر MMPI3 (مترجم؛ بهروز نقش، ۱۴۰۱) امتیازدهی و تفسیر نمونه هنجاری MMPI3 را توصیف می کند که از ۸۱۰ مرد و ۸۱۰ زن تشکیل.شده است.

داده‌های هنجاری MMPI3 بین آوریل ۲۰۱۷ و دسامبر ۲۰۱۸ جمع‌آوری شد، با اهداف جمعیت‌شناختی برای نمونه انگلیسی زبان که مطابق با پیش‌بینی‌های سرشماری سال ۲۰۲۰ ایالات متحده برای سن، نژاد/قومیت و تحصیلات انتخاب شد. این اهداف عموما با موفقیت خوبی مواجه شدند. نمونه شامل ۸۱۰ مرد و ۸۱۰ زن (۶۰٫۳٪ سفیدپوست، ۱۴٫۰ اسپانیایی/لاتینکس، ۱۲٫۴٪ سیاهپوست، ۵٫۱٪ آسیایی آمریکایی، ۸٫۲٪ از نژاد/قومیت دیگر یا مختلط)، با بازنمایی کامل از.سن و سطح تحصیلات است. و داده های جمع آوری شده از مناطق جغرافیایی مختلف که نشان دهنده مناطق مختلف ایالات متحده است. نمونه هنجاری اسپانیایی زبان شامل ۲۷۵ مرد و ۲۷۵ زن است که در چندین مکان در سراسر ایالات متحده.آزمایش شده اند.

پژوهشگر و مترجم: دکتر بهروز نقش

… ادامه دارد.