+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com

امروزه متخصصین می دانند؛ ابزارهای دقیق سنجش سلامت روان (بهزیستی، شاخص های شایستگی فردی، آسیب شناسی و اختلالات روانی شخصیت)، در خدمت تکمیل کارآیی ابزارهای قدرتمند تشخیصی (از قبیل مصاحبه های بالینی و سازمانی)، امری انکار ناپذیر بوده و با وجود رویکردهای نوین علمی در علوم روان شناختی و روان سنجی (از قبیل؛ نظریه قطب ها_طیف مداری در تشخیص و درمان های روان شناختی و یا روان سنجی پویا) و فناوری اطلاعات، ضروری است که نگاهی عمیق به آن داشت.

MMPI-3 (سیاهه چندوجهی شخصیت مینه سوتا – ۳) نسخه ۳۳۵ گویه ایی، ابزار ارزیابی جامع و کارآمدی است که از متغیرهای مرتبط بالینی با گویه ها، مقیاس ها و هنجارهای به روز شده طراحی شده است (۵۳ مقیاس). عرصه این ابزار (سیاهه سنجش) برای غربالگری افراد ۱۸ سال و بیشتر با سطح سواد بالاتر از دوره دبستان، در نظر گرفته شده است. این سیاهه سنجش، تکمیلی جامع تر بر ابزار سنجش MMPI-2-RF است. برخی مقیاس های MMPI-2-RF، حذف، برخی مقیاس ها جابجا شده و چند مقیاس نیز در MMPI-3 به جمع مقیاس ها افزوده شده است.

نمونه گزارشات سنجش mmpi3

رویکردی چند وجهی (Inventory)، به‌روز و تأیید شده برای ارزیابی شخصیت و آسیب‌شناسی روانی و اختلالات مرتبط

۴۲ مقیاس ماهوی MMPI-3 با یک ساختار سلسله مراتبیِ سه لایه مطابقت دارد که از بالا به ترتیب شامل سه مقیاس درجه بالاتر (H-O)، به عبارتی معیارهای اصلی نارسایی های روانی، در سطح میانی؛ هشت مقیاس بالینی بازسازی‌شده (RC) و در سطح سوم، ۲۶ مقیاس مشکل خاص (SP)، معیارهای محدود کننده وجوه مرتبط با مقیاس‌های RC یا تکمیل‌کننده آن قرار دارد. این معیارها مکمل مقیاس های PSY-5 هستند که نشان دهنده یک مدل تحقیقات گسترده از آسیب شناسی شخصیت است.

راهنمای دریافت نمونه فایل های گزارشات سنجش MMPI3

گزارشات مدیران منابع و سرمایه انسانی سازمان ها

گزارش ویژگی های روانی و رفتاری تولید شده مخصوص مدیران منابع و سرمایه انسانی سازمان ها است که رویکرد آنان در قبال آزمودنی ارائه خدماتی از قبیل استخدام / گزینش / پایش و یا انواع غربالگری های سازمانی، شغلی و صنفی است.

فایل این گزارش را آزمودنی نمی تواند به طور مستقیم دانلود کند و بایستی آن را مدیر منابع انسانی سازمان متبوع از طریق پنل سازمانی در سامانه دریافت کند.

(برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.)

گزارش مشروح بالینی آزمودنی “ویژه متخصصین”

این گزارش با عنوان “گزارش تفصیلی”،  مشروح تفسیر نیمرخ های آزمودنی بوده و بعضا تا ۵۰ صفحه گزارش متنی را شامل می شود.این گزارش در چند لایه تشخیص، تفسیر، موارد تجربه شده، ملاحظات تشخیصی و رویکرد درمانی به متخصص درمانگر برای تشخیص دقیق و انتخاب رویکرد درمانی کمک می کند.

فایل این گزارش را آزمودنی نمی تواند به طور مستقیم دانلود کند و بایستی متخصص / درمانگر مورد اعتماد وی آن را از طریق پنل متخصصان در سامانه دریافت کند.

(برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.)

 دسترسی به گزارش سلامت و نیمرخ های روانی شخصیت

دسترسی مستقیم آزمودنی به نیمرخ های (نمودار_گزارش) مقیاس هایی که به صورت بنیادین وضعیت روان و شخصیت آزمودنی را اندازه گیری کرده است. این گزارش با عنوان “نمودار_گزارش ارزیابی مقیاس های روان شناختی” بلافاصله پس از اتمام سنجش، به صورت فایل با دامنه pdf در سامانه و در پنل آزمودنی قابل دانلود خواهد بود.توصیه می شود آزمودنی در حفظ این گزارش توجه لازم را داشته باشد.دسترسی مستقیم آزمودنی به گزارش سلامت با عنوان ” گزارش بهداشت و سلامت روان” شامل ۴۰ ویژگی روان و شخصیت آزمودنی که در دو حوزه سلامت و نیازمند توجه بر اساس سنجش MMPI3 مراجع تولید می شود.