+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
تفاوت افسردگی و غم چیست؟

تفاوت افسردگی و غم چیست؟

افسردگی (اختلال افسردگی اساسی) یک بیماری.شایع و جدی پزشکی است که بر احساس، طرز تفکر و نحوه عملکرد شما.تأثیر منفی می‌گذارد. خوشبختانه این اختلال.قابل درمان است. افسردگی باعث احساس غم و اندوه و/یا از دست دادن علاقه به فعالیت هایی می شود که زمانی از آن لذت می بردید. این...