+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
سبک دلبستگی شما چیست؟

سبک دلبستگی شما چیست؟

  نظریه سبک دلبستگی نظریه دلبستگی که توسط روانکاو جان بالبی در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و توسط مری آینزورث گسترش یافت، نشان می‌دهد که چگونه پیوند شما با مراقبان اصلی‌تان، پایه و اساس نحوه هدایت روابط در طول زندگی می‌شود. دکتر کریستا جردن، روانشناس و زوج درمانگر در تگزاس...