+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلال شخصیت پارانوئید – MMPI-3

اختلال شخصیت پارانوئید – MMPI-3

افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید معتقدند که دیگران قصد آسیب رساندن یا سوء استفاده از آن‌ها را دارند. داشتن ویژگی های شخصیتی پارانوئید، خطر ابتلا به اختلالات مصرف مواد را افزایش می دهد و به طور قابل توجهی بر توانایی افراد برای اعتماد به دیگران (از جمله اعضای...