+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان چطور ظاهر می‌شود؟

اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان چطور ظاهر می‌شود؟

اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) یک اختلال رشدی است که با مشکلات تمرکز، توجه و کنترل تکانه مشخص می شود که بر زندگی روزمره فرد تأثیر می گذارد. بزرگسالان مبتلا به ADHD اغلب برای مدت طولانی در تمرکز مشکل دارند، به راحتی حواسشان پرت می شود یا ممکن است قبل از فکر کردن عمل...