+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
بی اشتهایی عصبی چیست؟

بی اشتهایی عصبی چیست؟

  بی اشتهایی عصبی (آنورکسیا) یک اختلال خوردن است که با گرسنگی کشیدن شدید به دلیل تصویر مخدوش از بدن مشخص می شود. افراد مبتلا به بی.اشتهایی فکر می کنند که چاق هستند، صرف نظر از اینکه چه وزنی دارند، و در مورد نظارت بر وزن و غذایی که.مصرف می کنند دچار وسواس هستند....
تمایز مقیاس های خود اهمیتی و خودتردیدی MMPI-3 چیست؟

تمایز مقیاس های خود اهمیتی و خودتردیدی MMPI-3 چیست؟

پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (MMPI) در اوایل دهه ۱۹۴۰ توسعه یافت و نسخه های بعدی آن در میان رایج ترین ابزارهای ارزیابی در روانشناسی باقی ماندند (به بن پورات، ۲۰۱۲؛ مارتین و همکاران، ۲۰۱۵ مراجعه کنید). طول عمر این آزمون تصادفی نیست، زیرا نویسندگان اصلی آن، هاتاوی...
ADHD: چرخه تهدید و تسکین به تعویق انداختن کار

ADHD: چرخه تهدید و تسکین به تعویق انداختن کار

ADHD: چرخه تهدید و تسکین به تعویق انداختن کار   طرز فکری که به افراد ADHD امکان می دهد بدون فعال کردن مجدد سیستم تهدید، کارها را شروع کنید. یکی از نقاط قوت تنوع عصبی، مهارت در توانایی تفکر واگرا است. دو اصطلاح تفکر همگرا (یعنی یک راه حل تعریف شده برای یک مشکل) و...
۱۲ نشانه عزت نفس سالم

۱۲ نشانه عزت نفس سالم

باور داشتن به ارزشمندی خود به عنوان یک انسان، منبع روانشناختی مهم و به طور کلی یک عامل بسیار مثبت در زندگی است که با موفقیت، روابط خوب و رضایت در ارتباط است. داشتن عزت نفس کم می تواند افراد را به سمت افسردگی سوق دهد، آن‌ها را از شکوفایی توانایی های بالقوه خود بازدارد،...
اختلال شخصیت اجتنابی – MMPI-3

اختلال شخصیت اجتنابی – MMPI-3

اختلال شخصیت اجتنابی چیست؟   اختلال شخصیت اجتنابی (AVPD) یک الگوی رفتاری پایدار همراه با بازداری اجتماعی، احساس بی کفایتی و حساسیت به طرد شدن.است که باعث ایجاد مشکلاتی در موقعیت های کاری و روابط می‌شود.   این اختلال با کمرویی و حساسیت شدید نسبت به.انتقاد...