+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
بی حوصلگی در مقابل شگفتی

بی حوصلگی در مقابل شگفتی

بی حوصلگی در مقابل شگفتی: حالات مغزی مخالف، احساسات ناسازگار   حشیش بر ناحیه‌ای از مغز که مسئول بی حوصلگی و شگفتی است تأثیر می گذارد. دو تجربه کسالت و شگفتی هرگز نمی توانند همزمان وجود داشته باشند. تحقیقات توضیح می دهد که چگونه هر کدام ممکن است از حالت های متضاد...
چطور یادگیری از مغز حفاظت می‌کند؟

چطور یادگیری از مغز حفاظت می‌کند؟

یادگیری ورزشی برای مغز   مغز نیز مانند تمام نواحی بدن در نهایت شروع به زوال می کند. قدرت و استقامت شما ممکن است در دهه ۲۰ سالگی به اوج خود برسد، اما ورزش منظم می تواند شما را تا دهه ۷۰ سالگی در شرایط بدنی عالی نگه دارد. با این حال، در نهایت حتی برای افرادی که از...