+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
۳ نکته برای کمک به عملکرد تحت فشار

۳ نکته برای کمک به عملکرد تحت فشار

حتی اگر میلیون‌ها بار کاری را انجام داده باشیم، مانند راه رفتن از پله‌ها، سفارش از منو، یا سخنرانی در جمع تحت فشار یا زیر نگاه دیگران، دستپاچه می‌شویم و ابتدایی‌ترین مهارت‌ها را از دست می‌دهیم.    چگونه از خاموش شدن مغز تحت فشار جلوگیری کنیم؟   با این سه...