+98 - 21 - 88685945 - mob.: 09211961192 info@yekdel.com
اختلالات شخصیت DSM-5 و مقیاس های MMPI-3 چه ارتباطی دارند؟

اختلالات شخصیت DSM-5 و مقیاس های MMPI-3 چه ارتباطی دارند؟

اختلالات شخصیت (PDs) همچنان یک مسئله جدی و فراگیر سلامت روان است. PD با اختلال در عملکرد شخصیت و  عملکرد بین فردی.مشخص می شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳). میزان شیوع PD در نمونه های جامعه.جهانی حدود ۸٪ (وینسپر و همکاران،  ۲۰۱۹) و نمونه های.جامعه غربی حدود ۱۲٪...
اختلال شخصیت پارانوئید – MMPI-3

اختلال شخصیت پارانوئید – MMPI-3

افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید معتقدند که دیگران قصد آسیب رساندن یا سوء استفاده از آن‌ها را دارند. داشتن ویژگی های شخصیتی پارانوئید، خطر ابتلا به اختلالات مصرف مواد را افزایش می دهد و به طور قابل توجهی بر توانایی افراد برای اعتماد به دیگران (از جمله اعضای...